Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Upphandling ”Transportör 2022-2026”

Publicerad 2021-10-04 07:57
Nu har regionen inlett upphandlingen ”Transportör 2020-2026”. Den handlar om de fordon och förare som ska köra bland annat färdtjänst och skoltaxi.

- I dag har vi annonserat förfrågningsunderlaget och tanken är att ett avtal ska finnas på plats från och med sommaren 2022, säger Jyrki Vainio, enhetschef kollektivtrafiken.

Region Gotland avser att upphandla en tjänst i form av tillhandahållande av fordon med plats för åtta eller färre passagerare inklusive förare som ska utföra körningar inom bland annat områdena färdtjänst, skoltaxi, sjukresor och förvaltningsresor. Grundåtagandet avser tillgång till 33 fordon av olika typer inklusive förare från och med 1 juli 2022 till och med september 2024 och därefter har Region Gotland möjlighet att förlänga avtalet ytterligare in till 2026.

- I de tjänster som Region Gotland efterfrågar ingår inte tjänsterna som levereras av den så kallade beställningscentralen, till exempel planering av körningar, schemaläggning, bokningar och så vidare. Det har Region Gotland redan i dag ett avtal för, utan den här upphandlingen handlar bara om fordon och förare, säger Jyrki Vainio.

Eventuella anbudsgivare har till och med den 15 november 2021 på sig att inkomma med anbud i upphandlingen och därefter kommer inkomna anbud att utvärderas. Datum för tilldelningsbeslut är inte bestämt på förhand.

På grund av upphandlingssekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och regleringar i upphandlingslagstiftningen kommer ytterligare uppgifter utöver vad som anges i förfrågningsunderlaget och vad som publiceras via Region Gotlands annonsportal inte att kunna lämnas i nuläget.