Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Verksamhetschef för Attendo i Hemse, Agneta Pettersson, tog emot blommor från socialnämndens ordförande Rolf Öström.

Region Gotland välkomnade Attendo till Hemse

Publicerad 2021-10-01 16:54
På fredagen skedde det officiella överlämnandet. Från och med nu är det vårdföretaget Attendo som driver Iliansgården och Hemse äldreboende.
– Vi välkomnar Attendo till Hemse och vi hoppas på ett gott samarbete även här. Attendo är ju inte nya för oss här på Gotland så startsträckan ska inte behöva vara så lång, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström.
 
Det var förra året som socialnämnden efter en upphandling beslutade att Hemse äldreboende och Iliansgården skulle gå över i Attendos regi. 
Sedan dess har arbetet med att förbereda för övergången fortskridit. Boende, anhöriga och medarbetare har hållits informerade under resans gång. 
 
– Vi har en lång tradition av att driva äldreboenden på Gotland och vi känner en stor entusiasm över att få driva även Hemse äldreboende och Iliansgården, säger Ellenore Kente, biträdande regionchef Attendo.
 
Attendo driver nu de särskilda boendena Regementsgatan, Terra Nova, Sudergården, Iliansgården och Hemse äldreboende.