Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Eva Nypelius (C) inviger laddstolpar för elflyg tillsammans med GEAB:s VD Oskar Lindehejd och flygplatschef Gunnar Jonasson.

Invigning och firande av elflyg på Gotland

Publicerad 2021-10-01 15:13
Elflyget har landat på Gotland, som en del i arbetet med energiomställningen och ett första steg mot målet att flyg till Gotland blir bland de första sträckorna för elflyg i kommersiell trafik. Detta uppmärksammades under fredagen med invigning och firande på Visby Airport.

Som energipilot har Gotland i uppdrag att gå före i omställningen till fossilfrihet. Energiomställningen är central för Gotland och som ö är hållbara transporter hit och härifrån avgörande. Elflyget kan komma att bli en viktig del av Gotlands utveckling och tillväxt.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande, invigde ny infrastruktur på
Visby flygplats.

- Idag har vi tagit ett viktigt steg i omställningen till hållbar energi. Vi har uppmärksammat att det första elflyget landat på Visby flygplats och invigt laddstolpar till elflyg på flygplatsen. Elflyget har stora innovativa möjligheter framåt för att göra flyget fossilfritt och här vill vi att Gotland ska vara med i framkant för att etablera linjetrafik när tekniken finns på plats. Det skulle kunna bli vår framtida klimatsmarta buss med vingar, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

Invigningen gav bland annat tillfälle till diskussion om de möjligheter elflyget kan komma att ge Gotland och det gotländska näringslivet. Ett flertal aktörer som företräder utvecklingen av elflyg inom Norden hade bjudits in till samtal, däribland NEA – Nordic Network for Electric Aviation, en intresseförening bland flygbolag som arbetar för att påskynda utveckling och implementering av elflyg.

I övrigt närvarade Energicentrum Gotland, som bland annat arbetar med energirådgivning till företag. Där var även ytterligare medverkande aktörer såsom Heart Aerospace, utvecklare av framtida elflygplan, och Flygbolaget BRA som planerar för att Gotland ska fungera som nav i ett nytt trafikmönster med elflyg. Smartroad Gotland visade upp sitt arbete med att utveckla elvägar och gav deltagande lokala företag samt press möjlighet att åka med elbuss till och från eventet.

 

Läs mer om Gotlands Trafikråds ståndpunkter om framtidens flygtrafik

Läs mer om Energicentrum Gotlands arbete