Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ica Maxi Arena fortsatt tillfällig vaccinationsmottagning

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att ge en tredje dos vaccin till vissa grupper, har Region Gotland beslutat att fortsätta använda Ica Maxi Arena som tillfällig vaccinationsmottagning.

Tidigare var planen att avveckla de tillfälliga vaccinationsmottagningarna när den storskaliga vaccinationsinsatsen upphör under hösten. Med de nya beskeden från Folkhälsomyndigheten, att även ge en tredje dos vaccin till vissa grupper, har Region Gotland i dialog med idrottsföreningarna kommit överens om att fortsätta använda Ica Maxi Arena som tillfällig vaccinationsmottagning.

– Det är en bra lokal som vi är vana att jobba i, vi har rutiner på plats och personalen känner sig trygg med arbetssättet i lokalen. Därför är vi väldigt glada att idrottsföreningarna stöttar oss i det här och gör det möjligt för oss att vara kvar i lokalen, trots att det påverkar deras egen verksamhet, säger Kerstin Lindgren, enhetschef på pandemienheten, Region Gotland.

Från och med 11 oktober sker alltså vaccination mot covid-19 på Ica Maxi Arena i Visby samt i anslutning till vårdcentralerna i Slite och Hemse.