Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokning av dos tre öppnar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård

Onsdag 6 oktober öppnar vaccinationsbokningen av en tredje dos vaccin, för personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Därefter öppnar bokningen successivt utifrån ålder, där de äldsta kommer att kunna boka först.

Den 28 september 2021 meddelade Folkhälsomyndigheten att en tredje dos vaccin rekommenderas till personer som bor på särskilt boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre.

Personer med hemtjänst eller hemsjukvård kan alltså från och med onsdag 6 oktober boka tid för dos tre. Bokning sker genom att ringa vaccinationsbokningen på telefonnummer 0498-26 98 00. I samband med bokningen kan även sammanboende partner/maka/make boka tid för en tredje dos vaccin. Detta förutsatt att denne uppfyller kriterierna för en tredje dos, det vill säga är född 1941 eller tidigare, alternativt har hemtjänst eller hemsjukvård. De personer med hemsjukvård som bedöms ha svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kommer att vaccineras i hemmet.

Sjukresor för personer med hemtjänst

Den som är beviljad hemtjänst kan beställa en avgiftsfri sjukresa för resa till och från vaccinationsmottagningen. Bokning av sjukresa görs via beställningscentralen på telefonnummer 0200-26 06 60.

Bokning för personer 80 år och äldre öppnar successivt

För att säkerställa att de sköraste i samhället får sin tredje dos först, inleds vaccinationsbokningen för personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Därefter kommer bokningen att öppna för personer födda 1936 eller tidigare. Under de kommande veckorna kommer sedan fler åldersgrupper att kunna boka tid för dos tre.

Drop-in-vaccination av dos tre

Region Gotland erbjuder drop-in-vaccination för alla som är födda 2005 eller tidigare. Nu kan vi också erbjuda vaccination av dos tre via våra drop-in-mottagningar för personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Det är dock viktigt att det har gått minst sex månader sedan personen fick dos två, innan en tredje dos vaccin kan ges.

Möjligheten att få sin tredje dos på drop-in gäller även om telefonbokningen ännu inte öppnat för aktuell åldersgrupp. Drop-in-vaccination för personer som rekommenderas en tredje dos öppnar måndag 4 oktober.

Läs mer om Region Gotlands drop-in-mottagningar på gotland.se/dropinvaccination