Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Uppsala Universitets skylt för Campus Gotland

Nu bygger vi vidare på vårt samarbete med lärarutbildningarna vid Campus Gotland

Publicerad 2021-09-30 07:30
Att ha goda relationer och att samarbeta med olika lärosäten är en viktig del i Region Gotlands strategiska kompetensförsörjningsarbete. Inte minst vad gäller lärare – som blivit ett bristyrke. I höst har ett av initiativen för att stärka relationerna med studenterna vid förskollärar- och grundlärarprogrammen varit att genomföra en uppstartsmånad med digitala möten mellan studenter och medarbetare och chefer från Region Gotland utifrån olika teman.

- Studenterna är väldigt viktiga för oss och vi ser fram emot att bygga vidare på vårt redan goda samarbete med Uppsala universitet Campus Gotland. Vi behöver arbeta aktivt för att bidra till att studenterna får en bra kontakt med våra förskolor och skolor – redan från start och sedan löpande under hela utbildningen, säger Johanna Kempe Lindgren, HR-konsult vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

Under pågående träffen den 29-30 september delar förstelärare i grundskolan och förste förskollärare med sig av sina karriärresor och hur de arbetar med skolutveckling genom sina försteläraruppdrag.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har förutom detta initiativ också påbörjat utvecklingen av verksamhetsintegrerade dagar (så kallade Vi-dagar) och har tillsatt så kallade kontaktlärare i förskolan och grundskolan, som kommer att vara en länk mellan studenterna och Region Gotland och bidra till en mer verksamhetsnära utbildning.

Sedan 2017 sätts studenterna vid Campus Gotlands lärarutbildningar i kontakt med en partnerförskola eller partnerskola som de följer under ett läsår. Studenterna erbjuds att besöka sin partnerskola en dag i veckan för att få möjlighet att koppla det de läser till verkliga situationer. Grundlärarstudenterna kan som ett alternativ till att komma på VI-dagen söka en läraraspirantanställning som innebär att heltidsstuderande på lärarutbildningen har fått möjlighet att arbeta som läraraspirant på en grundskola en dag i veckan med lön.

Läs mer om partnerskolor Partnerskolor - samarbete med Uppsala universitet - Region Gotland