Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-09-29 15:37
I dag, den 29 september, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade, bland annat, verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer, studentboende på Korpralen 1, nivåändring av Va-taxan, samt val till Almedalsrådet.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/111997

Via länken här nedanför hittar du ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 38 ärenden.