Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta gäller för dig som ska få en tredje dos vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos vaccin till de sköraste och personer över 80 år.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som bor på särskilda boende, personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt alla personer över 80 år. En tredje dos kan ges tidigast sex månader efter dos 2. 

För dig med kraftigt nedsatt immunförsvar

Vissa patientgrupper som har ett bekräftat kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, kan erbjudas en extra dos av vaccin mot covid-19. Detta sker efter en bedömning av din behandlande läkare. Du kan alltså inte själv avgöra om du bör få en extra dos vaccin eller inte.

Rekommendationen kring en extra dos gäller personer som är 18 år och äldre och har ett bekräftat kraftigt nedsatt immunförsvar.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa om vilka patientgrupper som ska få en extra dos vaccin.