Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information vid vattenmätarbyte

Vattenmätare

Vattenmätarna vi sätter upp är fjärravlästa. Det finns många fördelar med en fjärravläst mätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi läser av mätarna via trådlös M-Bus.

Merparten av våra mätare byts ut vart tionde år.

När det är dags för mätarbyte kommer du att få en tidsbokning med ett tvåtimmarsintervall samt ett informationsbrev i din brevlåda. I informationen nedan står det vad du behöver tänka på inför bytet.

Viktigt att tänka på inför mätarbytet

Det är viktigt att du ser till att din vattenmätarplats är godkänd. För att våra vattenmätartekniker ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Mätaren måste vara fast monterad i en vattenmätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor av mätaren. Om mätarplatsen saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna. Ta kontakt med behörig entreprenör för att åtgärda eventuella brister.

Innan bytet behöver du som fastighetsägare kontrollera följande:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol avsedd för vattenmätare, hålla fast rör och ventiler i väggen, samt ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren ska vara lättåtkomlig, får inte vara inbyggd eller blockerad.

Mätarplats

I samband med bytet kontrollerar vi om din mätarplats uppfyller våra krav. Om mätarplatsen uppfyller våra krav genomförs bytet direkt. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven genomförs inte bytet och vi kommer att debitera en förgävesavgift enligt gällande taxa samt att vi meddelar om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet.

Vattenmätarkonsol

Vattenmätarkonsolen gör installationen mer stabil och minskar risken för läckage under bytet. Den gör att rören inte påverkas under bytet. Den ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med skjutbar kopplingshylsa. I en vanlig villa ska konsolen passa en vattenmätare med en bygglängd på 190–220 mm och G1B (1”) anslutning.

Avstängningsventiler

För att se om dina avstängningsventiler fungerar, stäng en ventil i taget och öppna en kran i fastigheten för att kontrollera att inget vatten kommer. Om ventilerna inte går att stänga helt behöver de bytas ut.

Det är viktigt att du har fungerande avstängningsventiler på båda sidor av mätaren och att det är lätt att komma åt dem om du behöver stänga av vattnet akut vid till exempel en läcka.

Inför byte av avstängningsventil för inkommande vatten behöver servisventilen till fastigheten stängas av. Kontakta Region Gotland i god tid innan det är aktuellt att stänga eller öppna ventilen. Servisventilen får endast stängas och öppnas av Region Gotlands personal.

Har du en avstängningsventil av typ LK580 eller LK581 ska den bytas av behörig entreprenör innan vattenmätartekniker kan utföra byte av vattenmätare.