Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu öppnar bokningen för vaccination av 12–15-åringar

I dag, onsdag 29 september, öppnar bokningen för vaccination av barn fyllda 12 år och äldre. Bokning görs av vårdnadshavare via Region Gotlands vaccinationsbokning på telefonnummer 0498-26 98 00.
Den 11 oktober inleds vaccinationen av barn fyllda 12 år och äldre. Vaccinationen kommer att ske på alla högstadieskolor, i nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och elevhälsan. För elever fyllda 12 år som ännu inte går på högstadiet finns särskild planering.
 
Inför vaccinationen lämnar vårdnadshavare medgivande, antingen digitalt genom en e-tjänst eller på pappersblankett.