Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på människor som rör sig i inomhusmiljö.

Allas ansvar att visa hänsyn när restriktionerna lättar

Publicerad 2021-09-29 08:00
Idag den 29 september lättar restriktionerna för samhället och våra verksamheter kring covid-19. Men det betyder inte att det blir som före pandemin.

Alla har fortsatt ett ansvar att minska smittspridningen när Folkhälsomyndighetens restriktioner idag lättar. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symtom och ta prov för covid-19. Den som är ovaccinerad eller bara tagit första dosen behöver fortsatt hålla avstånd och minimera risken för att smittas av covid-19.

Inom vård och omsorg fortsätter arbetet enligt tidigare framtagna rutiner även efter den 29 september, eftersom det är i de här verksamheterna som de sköraste individerna finns. 

Söker du information om hur en specifik verksamhet påverkas av de lättade restriktionerna? Verksamheternas egna sidor på gotland.se uppdateras löpande med aktuell information. 

Förhindra smittspridning av covid-19 

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer har ett ansvar att skydda andra mot risken att smittas av covid-19. Det här gäller från och med den 29 september:

  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Testa dig vid symtom på covid-19, även lindriga. Gäller från 6 år.
  • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.

Om du är ovaccinerad eller bara tagit första dosen

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Fortsätt att:
  • hålla avstånd
  • undvika trängsel
  • undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre


Läs mer utförlig information om vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september på Folkhälsomyndighetens webbplats