Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ta chansen och tyck till om gotland.se

Publicerad 2021-09-28 09:06
Kanske har du redan sett den, användarundersökningen som publicerats idag på gotland.se. Om inte, ta gärna chansen att tycka till och hjälp oss att göra regionens webbplats bättre. Du som är med och svarar har chansen att vinna två biobiljetter.

Enkäten dyker upp slumpmässigt för dig som besöker gotland.se och den tar bara ett par minuter att fylla i. Resultatet från enkäten ger oss en bättre bild av hur webben används idag, vad som fungerar bra och vad vi behöver förbättra.

Just nu pågår en förstudie om en ny webbplats för och undersökningen kommer vara en stor hjälp i det arbetet.

- Gotland.se ska vara skapad för våra användare och deras behov och inte efter vad vi tror användarna behöver. Varje svar i undersökningen är värdefullt och bidrar till en bättre webbplats, säger Sebastian Havdelin, informationsarkitekt, som håller i förstudien.

Region Gotlands första webbplats lanserades 1997 och har uppdaterats många gånger sedan dess. Med hjälp från dig som använder gotland.se kan skapar vi framtidens webb som är bättre, mer tillgänglig och användbar för alla.