Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 38)

Publicerad 2021-09-27 14:57
Vecka 38 (20-26 september) konstaterades 7 nya fall av covid-19 på Gotland, att jämföra med 12 nya fall under vecka 37.
På Visby Lasarett är en patient med covid-19 inlagd på vårdavdelning, dock ej i smittsam fas.
 
Som tidigare rapporterats har totalt 51 dödsfall inträffat relaterat till pandemin på Gotland. 
 
Efterfrågan på provtagning har minskat. 1 procent av de knappt 700 prover som analyserades för covid-19 under vecka 38 påvisade sjukdomen.  
 
Från och med den 29 september lättar restriktionerna till samhället och verksamheter. De nya allmänna råden riktar sig framför allt till den som inte är vaccinerad, där individen fortsatt behöver ta ett stort ansvar för att hålla avstånd och minimera risken för att smittas med covid-19. Det är också viktigt att påminna om att alla, både vaccinerade och ovaccinerade, fortsatt ska stanna hemma vid symptom och ta prov för covid-19 vid misstanke. 
 
Inom vård och omsorg fortsätter arbetet enligt tidigare framtagna rutiner även efter den 29 september, eftersom det är i de här verksamheterna som de sköraste individerna finns. 
 
Vi ser nu ser en låg smittspridning av covid-19 på Gotland, vilket är glädjande. Vår förhoppning är att den som ännu inte har vaccinerat sig passar på nu under de närmaste veckorna när vi fortsatt har gott om vaccin och lediga vaccinationstider på våra tillfälliga mottagningar, så att så många som möjligt får det viktiga skydd mot covid-19 som vaccinerna har visat sig att ge, säger smittskyddsläkare Maria Amér.