Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens beredskapschef Åse Lunde slutar

Publicerad 2021-09-27 13:18
Åse Lunde har på egen begäran valt att lämna sin tjänst som beredskapschef på regionen. Sedan tidigare har regionen identifierat ett behov av en översyn av organisationen och när den är genomförd kommer ny beredskapschef att rekryteras.

-Vi är tacksamma för den tiden Åse har kunnat förstärka vårt beredskapsteam och tycker att det är mycket tråkigt att hon valt att avsluta sin anställning, säger Stefaan De Maecker, enhetschef social hållbarhet.

Beredskapsområdet har under längre tid dominerats av hanteringen av pandemin. Nu börjar det återigen finnas utrymme för ett bredare angreppssätt kring frågorna, samtidigt som förväntningarna och resurserna som regionerna får från staten ökar.

-Det finns ökade krav inom beredskapsområdet och behov av förändrade arbetssätt inom regionen. Den genomlysning av vår verksamhet som Åse har genomfört ligger nu till grund för en diskussion hur vi kan tänka kring organiseringen av strategiska funktioner framöver, säger Stefaan De Maecker.

När konkreta förslag har formulerats och samverkats med berörda partner kommer tjänsten som ny beredskapschef att utlysas.

Nuvarande beredskapsstrateg Rikard von Zweigbergk utses under tiden till tillförordnad beredskapschef från 11 oktober. Christer Stoltz som tidigare har varit beredskapschef och planerar att gå i pension är i tjänst till början av nästa år för att dela med sig av sin gedigna erfarenhet och säkra en bra övergång.