Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tvingas släppa ut vatten när nya verket ska maxtestas

Publicerad 2021-09-27 13:11
Med start måndag den 4 oktober och vid lite olika tillfällen en tid framöver ska bräckvattenverket och vattenledningssystemet på södra Gotland maxtestas. Beräknad tid för testet är 7 dagar.
Det innebär att många kubikmeter vatten per dygn skickas ut på ledningsnätet och kan inte förbrukas, utan måste ledas ut i diken och annat.
-Det kan se konstigt ut med vatten i åar och kanske på åkrar eller att man ser att vi spolar ut vatten på olika ställen, men det är enda sättet att maxtesta verket, förklarar regionens vattenchef Patrik Johansson.

Bräckvattenverket ska kunna producera 312 kubikmeter avsaltat havsvatten per timme. Verket invigdes för några år sedan, men bland annat på grund av pandemin har inte ett maxtest kunnat göras (en hel del av dem som arbetat med verket kommer från utlandet).

Varit i kontakt med dikesföretag

Intaget av råvatten till verket sker via en sjöförlagd intagsledning. Under maxtestet ska intag och hela verket provas. Men även ledningsnätet, pumpar och vattentorn blir testade. Avsaltningsverket levererar dricksvatten i det kommunala nätet på södra Gotland samt så småningom även norrut på ön upp till Visby. Utbyggnad av ledningsnätet norrut pågår för fullt.
-Vi har varit i kontakt med dikesföretag och andra på södra och mellersta ön för att förklara att vi gör testet och måste släppa ut överflödigt vatten så jag tror att detta kommer att gå bra, säger Patrik Johansson.

Verket viktigt

Verket, som alltså avsaltar vatten från Östersjön, är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida dricksvattenförsörjningen. Verket har producerat vatten under det gångna året, och detta faktum var en av anledningarna till att bevattningsförbudet kunde upphävas för en tid sedan. Dricksvattensituationen på Gotland - främst på södra ön - har i många år varit besvärlig. Under senare år har vattensituationen som bekant blivit allt allvarligare. Denna sommar har dock visat hur viktigt det nya vattenverket är (verket har hjälpt till med dricksvattentillgången på främst södra och delar av mellersta Gotland). Men, man har inte kört med full kapacitet i sommar.
Därför är det nya verket framöver oerhört betydelsefullt för hela öns framtid. Bräckvattenverket möjliggör ett mindre uttag av grundvatten, vilket är av mycket stor vikt för att uppnå en hållbar dricksvattenförsörjning på Gotland och minska risken för att våra grundvattentäkter överutnyttjas.