Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

24 september = dagvattnets dag

Publicerad 2021-09-24 08:43
Temadagar finns det gott om, allt från kanelbullen och montessoriläraren till FN och toaletten har egna dagar. En del väcker lite fniss och skämt, medan andra är mer seriösa. Så varför inte en dag för dagvattnet?
Dagvatten kan tas omhand och användas till bevattning, fylla pooler, spola i toaletter och så vidare.

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag.
I en tätbebyggd stad med mycket asfalterade och andra hårdgjorda ytor rinner vattnet på marken via diken eller dagvattensystem eller direkt ut till närmsta vattendrag.
Vattnet är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten.Hållbar hantering av dagvatten är en viktig fråga inte minst för framtidens hållbara städer.

Varför behöver dagvattnet en egen dag?
Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket.
Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende och gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla.
Det finns också ett ökande intresse i samhället för att ta hand om dagvattnet och använda det istället för dricksvatten till att vattna planteringar, spola i toaletter, fylla poolen eller spola rent parkeringsytor och liknande.

Dagvattnets dag den 24 september
Dagvattnets dag instiftades år 2020 av VA SYD och infaller den 24 september varje år, oavsett veckodag. Den syftar till att uppmärksamma allt detta och få fler att se dagvatten som en resurs. Runt om i landet ordnas allt från föreläsningar om svensk dagvattenforskning till stadsvandringar på tema dagvatten.