Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Innebandyklubbar och boll

Skolorna har laddat inför Idrottens dag i skolan

Publicerad 2021-09-24 07:30
Fredagen 24 september arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. På Gotland deltar elva skolor: Fårösundsskolan, Solklintskolan, Lärbro skola, Väskinde skola, Tjelvarskolan, Lyckåkerskolan, Terra Novaskolan, Gråboskolan, Västerhejde/Eskelhem skolor, Klinte/Sanda skolområde och Havdhem skola.

RF-SISU Gotland genomför Idrottens dag i skolan tillsammans med 35 idrottsföreningar som samverkar med skolorna. Idrottens dag i skolan ingår i den svenska nationella satsningen ”Rörelsesatsning i skolan” med syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Tjelvarskolan, som ligger i Visby är en av skolorna som deltar och där får eleverna från förskoleklass upp till årskurs 3 under förmiddagen prova på bland annat judo, innebandy och tennis.

- Vi på Tjelvarskolan deltar för att alla skolans elever ska få möjlighet att prova på olika idrotter för att förhoppningsvis skapa ett intresse för att fortsätta med någon idrott även på fritiden, säger rektor Ingemar Andersson.

På Solklintskolan i Slite har eleverna möjlighet att prova på bland annat golf, fotboll, curling och tennis idag.

- Solklinskolan deltar i idrottens dag för att forskningen visar hur viktigt det är med rörelse för att elever ska lyckas med sin måluppfyllelse och få ett hållbart liv. Vi hoppas att alla elever ska vilja, våga och kunna delta i rörelseaktiviteter, säger rektor Gun Thomsson, vars skola de senaste åren haft en profil kopplad till livsstil och hälsa.

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I Sverige ca 80 000 barn i 40 kommuner och ca 400 skolor.