Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Almedalsbibliotekets entré. Foto: Roland Magnusson

Almedalsbiblioteket firar 20-årsjubileum

Publicerad 2021-09-22 15:56
Idag den 22 september fyller Almedalsbiblioteket i Visby 20 år vilket firas i samband med Visbydagen/Kultur i natten lördagen den 2 oktober.
– Dagen kommer att innehålla en rad aktiviteter. Det blir bland annat en fotoutställning i foajén, en utställning kring biblioteken i Visby på plan 3 och föreläsningar, berättar Henrik Ramberg, programsamordnare på Almedalsbiblioteket.
 
Almedalsbiblioteket som är ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek kommer även lyfta att Uppsala universitetsbibliotek firar 400-årsjubileum.


Föreläsningar på Almedalsbiblioteket 

För att uppmärksamma jubileet hålls följande föreläsningar på Almedalsbiblioteket lördagen den 2 oktober:

Spår av Carl von Linné – på Gotland och i Uppsala universitetsbibliotek

Carl von Linné är en av Sveriges mest kända vetenskapsidkare. Han var under många år verksam som professor vid Uppsala universitet. När Uppsala universitetsbibliotek i år fyller 400 år berättar Annika Windahl Pontén utifrån sin avhandling om hushållet von Linné. Det kommer att handla om Linné och hans hushåll, den gotländska resan och vilka spår som finns av hans verksamhet i biblioteket i dag. Fri entré.
 
Tid: Lördagen den 2 oktober 2021 klockan 13.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Hörsalen E22
 

Ett skepp kommer lastat – minnen av bibliotek, böcker och möten med människor

Föreläsning med Ulf Palmenfelt, professor emeritus vid Uppsala universitet, kåserar om vad bibliotek och böcker har betytt för honom. Fri entré.
 
Tid: Lördagen den 2 oktober 2021 klockan 14.00
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Hörsalen E22
 

Foto: Roland Magnusson