Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Webb-TV: Lyckåkerskolan har blivit med hund

Publicerad 2021-09-22 13:57
Lyckåkersskolan i Visby har detta läsår börjat använda hundar som en del av den pedagogiska verksamheten. Det är borderterrierna Kajsa, Myrra och Agnes som tillsammans med hundföraren och stödpedagogen Lena ska fungera som ett stöd och bland annat bidra till att öka elevers koncentrationsförmåga.

Kajsa, Myrra och Agnes heter Lyckåkerskolans nya hundteam. De är licensierade via Svenska Pedagoghundinstitutet. Utbildningen är på minst 1,5 år där hundar och hundförare tränas i olika steg. Det handlar om miljöträning, praktiska och teoretiska övningar, praktiktimmar på skola eller vårdboende.

Hundar i pedagogisk verksamhet fungerar ofta som ett socialt smörjmedel och ökar viljan att bli mer social och tillsammans med andra. Studier visar att de utbildade hundarna ökar elevernas koncentrationsförmåga och hjälper elever att bli mer motiverade i skolan. För många oroliga barn minskar oron bara genom att vara tillsammans med hundarna. Samvaron med hundarna stärker också den empatiska förmågan.

- Effekterna av att arbeta med hund i pedagogisk verksamhet kommer ganska snabbt, säger Lena Jonsson som är hundförare och stödpedagog vid Lyckåkerskolan. Detta säger hon mot bakgrund av sina erfarenheter av att tidigare ha jobbat i tolv år inom särskolan i Uppsala kommun.

- Personalen är väldigt positiv till det här extra verktyget i arbetet med eleverna, säger Ann-Kristin Munter, som är rektor för Lyckåkerskolan.

Se filmen

Till Lyckåkerskolans sida