Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands företagsklimat utvecklas vidare

Publicerad 2021-09-22 09:04
Svenskt näringsliv presenterar idag resultaten av sin årliga undersökning, där Gotland klättrar 27 placeringar i rankingen av Sveriges kommuners företagsklimat.
Näringslivsorganisationen Svenskt näringsliv genomför varje år en undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. I år har 230 företagare svarat på enkäten om hur de upplever Gotlands företagsklimat. Svaren visar på en positiv utveckling avseende merparten av enkätens frågor.
 
- Vi ser att upplevelsen av dialogen med Region Gotlands beslutsfattare förbättrats med hela 51 placeringar. Det är ett mycket gott tecken och avgörande för Gotlands utveckling att den dialogen fungerar. Det är genom att jobba gemensamt med öns aktörer som vi hittar lösningar för en fortsatt positiv och hållbar utveckling av både näringsliv, miljö och sociala utmaningar, säger Eva Nypelius (C), ordförande regionstyrelsen.
 
Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Av 290 kommuner placeras Gotland i år på plats 236, jämfört med plats 263 för 2020. 
 
- Vi klättrar 27 placeringar i företagsrankingen jämfört med föregående år. Vi arbetar hårt för att utveckla samarbetet med Gotlands företagare, något som 
resultatet i årets ranking visar på, säger Johann Malmström, tillväxtchef.
 
Region Gotland arbetar löpande med organisationens förbättringar, där ett större arbete påbörjades under 2019 för att utveckla den egna organisationskulturen.
 
- Det är både viktigt och roligt att vi ser denna utveckling, att vårt arbete bär frukt. Vi kommer självklart bygga vidare på den här positiva trenden och fortsätta förbättringsarbetet. En del i detta kommer utgöras av det interna organisationskulturarbete som påbörjats inom Region Gotland. Det ska bli så lätt som möjligt att hitta rätt i kontakten med oss, något som i en stor organisation som Region Gotland bland annat handlar om att hela tiden utveckla hur vi vägleder exempelvis företagaren i var och hur hon kan få svar på sina frågor, säger Peter Lindvall, regiondirektör