Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstörningar i IT-infrastrukturen nu avhjälpta

Publicerad 2021-09-21 15:52
Under tisdagseftermiddagen den 21 september fick Region Gotland problem med störningar i regionens IT-system då bland annat webbplatsen gotland.se låg nere. Driftstörningarna är nu avhjälpta och alla system ska åter fungerar igen.

Vi fortsätter arbetet med att analysera vad som orsakade störningen för att säkerställa att det inte händer igen. Vi beklagar de eventuella problem det medfört.