Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport om covid-19 (statistik vecka 37)

Publicerad 2021-09-20 14:57
Under vecka 37 konstaterades 12 nya fall av covid-19 på Gotland. Det innebär en minskning från vecka 36 då 32 nya fall diagnostiserades.
Under vecka 37 vårdades två individer för covid-19 på Visby Lasarett, varav en person på intensivvårdsavdelning. 
 
Som tidigare har rapporterats har totalt 51 dödsfall inträffat relaterat till pandemin på Gotland.