Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfälliga vaccinationsmottagningarna upphör

Det viktiga arbetet med vaccinering mot covid-19 fortsätter. Från och med i mitten av oktober sker vaccineringen på vårdcentralerna i Slite, Hemse och på Visborg i Visby.

Att vaccineringen flyttas till vårdcentralerna, innebär att vaccineringen upphör på de tre tillfälliga mottagningar Ica Maxi Arena i Visby, före detta vårdcentralen i Klintehamn samt på Fårösunds skola i Fårösund. Vaccinering kommer istället att ske i anslutning till vårdcentralerna i Slite, Hemse och vårdcentralen Visborg i Visby.

Tid för vaccination bokas via telefonbokningen 0498 – 26 98 00 eller appen Alltid Öppet.

Det är inte möjligt att vaccinera sig på övriga vårdcentraler på Gotland. Det innebär att den som vill vaccinera sig, men som inte är skriven på den vårdcentral där vaccinationen sker, ändå kan vaccinera sig där.

Vaccinationerna utförs av särskild personal från Region Gotland och kommer inte att påverka den ordinarie bemanningen på de berörda vårdcentralerna.

Här sker vaccinering från 11 oktober

  • Slite vårdcentral
  • Hemse vårdcentral
  • Tillfällig lokal utanför Visborgs vårdcentral

Bokning för vaccination sker endast via appen Alltid Öppet eller telefonbokningen 0498-26 98 00.