Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

All rörelse räknas - Nytt om fysisk aktivitet och stillasittande

Publicerad 2021-09-20 12:03
Det har kommit nya nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande. De beskriver hur och i vilken mån alla bör röra på sig men det viktigaste budskapet är att all rörelse räknas.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Riktlinjerna gäller för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige.
 
Riktlinjerna ska vara ett stöd i arbetet på nationell, regional och lokal nivå, till exempel inom skola och arbetsliv. Det viktigaste budskapet är som sagt att all rörelse räknas.

Att tänka på

  • All rörelse räknas.
  • Alla barn, unga och vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.
  • Skapa möjligheter i vardagen för rörelse. Lite fysisk aktivitet är bättre än inget.
  • Minska stillasittandet - Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.
  • Fysisk aktivitet främjar hälsan, även om man inte uppfyller rekommendationerna. Riskerna med att vara fysiskt aktiv bedöms som små och uppvägs av fördelarna.
Rekommendationerna skiljer sig något mellan olika åldrar och för personer som är eller varit gravida. 
 
 

Fler tips för att må bra

Rörelse får oss att må bra. Men vad händer i kroppen när vi rör på oss? Sjukgymnast Emma Ferronato förklara vilka positiva effekter rörelse har på vår kropp.
 

 
 
Sjukgymnast Niclas Kahlbom berättar om de senaste rekommendationerna kring fysisk aktivitet, rörelse och stillasittande.

<