Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Många passade på när det mobila vaccinationsteamet kom

Hittills har sammanlagt 258 personer vaccinerat sig mot covid-19 via det mobila vaccinationsteamet som besökt olika platser på Gotland under den gångna veckan.

Många som vill vaccinera sig mot covid-19, men som av olika anledningar inte tidigare har haft möjlighet, passade nu på. Totalt 258 personer kom för att vaccinera sig vid något av vaccinationsbussens 11 stopp.

– Det  har gått över förväntan och det här visar att varje insats för att göra vaccinationen tillgänglig är så viktig. Det här är personer som utan vaccinationsbussen kanske inte hade vaccinerat sig och för dessa enskilda är det oerhört betydelsefullt. Samtidigt innebär varje vaccination en minskad risk för belastning i vården, så vi är glada att så många har passat på under veckan, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Riktade insatser nationellt

Bussen kommer att göra en ny vända i oktober, för att fortsätta vaccinera de som ännu inte gjort det. De kommer också att kunna ge en andra dos till de som nu fått dos 1. Att det nu har funnits möjlighet att vaccinera sig på fler orter har gjort det enklare för många att ta steget och vaccinera sig.

– Dels har det varit enklare att få sin vaccination, men bussen fyller också en funktion när det gäller information. Den som tidigare kanske har varit tveksam, har kunnat komma till oss och ställa sina frågor och på så vis kunnat fatta ett välgrundat beslut om sin egen vaccination. Jag ser att närheten har betytt mycket, säger Christine Senter.

Även nationellt görs satsningar på riktade insatser för att öka täckningsgraden, det vill säga att få fler att vaccinera sig.

– Vi gör det vi behöver för att alla som vill ska få möjlighet till sin vaccination. Att regeringen nu avsätter medel för exempelvis uppsökande insatser innebär att hela Sverige kraftsamlar för att nå en så hög täckningsgrad som möjligt, säger Christine Senter.

Fler turer i oktober

Under en vecka, 18-24 oktober, kommer alltså det mobila vaccinationsteamet bege sig ut igen för att ge så kallade nyvaccinationer. Förutsatt att du har rätt intervall mellan dina doser när vaccinationsbussen kommer och du inte har någon tid bokad för vaccination, så vaccinerar teamet även den som vid tillfället behöver dos 2.

Information om hur turlistan ser ut och vilka platser som besöks i oktober, presenteras på Region Gotlands hemsida.