Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inbjudan till digital utbildning om Cross 6 i november

Förskrivare välkomnas till digital utbildning om Cross 6 den 15:e eller 19:e november. Anmälan krävs, se inbjudan.