Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Han blir ny chef på enheten bygg

Publicerad 2021-09-15 09:21
Nu är det klart att det blir Patrik Österbring, 51 år, som blir ny chef på enheten bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen. Han börjar jobba i Region Gotland den 1 januari 2022.

Patrik Österbring

Patrik Österbring jobbar idag i stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Patrik är född på Gotland men uppväxt och bosatt i Gävle. Han är gift och har tre utflugna barn. Mertiden av distansarbetet under pandemin har han utfört från sommarstugan i Lummelunda.

På enhet Bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 40 personer; bygglovshandläggare, bygglovsarkitekter, byggnadsinspektörer, koordinatorer och assistenter. Stefan Hallin är tillförordnad enhetschef fram till årsskiftet.

- Patrik Österbring har stor erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen, allt från tidiga detaljplanskeenden till överlämnande drift och förvaltning. Vi hälsar Patrik varmt välkommen till samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör.

Patrik Österbring är för närvarande enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala. Enheten jobbar med att leda projekt från idé till verklighet, vilket innebär allt från projektplanering och arbete med detaljplaner till projektering och produktion.

Såhär kommenterar han själv det nya jobbet:

- Jag och min fru började diskutera en flytt till Gotland, nu under pandemin och dess restriktioner. Vi har alltid trivts på Gotland och bestämde oss för att så fort intressanta jobb dyker upp så söker vi. Enhetschefstjänsten på bygg är ett sådant! Jag ser fram emot att börja jobba på samhällsbyggnadsförvaltningen på Region Gotland.