Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vem får årets arkitekturpris?

Publicerad 2021-09-15 12:00
Region Gotlands arkitekturpris är till för att uppmärksamma och lyfta fram goda exempel på gotländsk arkitektur. Nu kan du nominera en byggnad eller en plats!

Vem som helst kan nominera en byggnad eller plats som positivt förstärker stads- och landskapsbilden eller som helt enkelt förtjänar att uppmärksammas. Priset kan ges för nya byggnader, tillbyggnader, platser och miljöer, ombyggnader eller stadsbyggnadsprojekt som har färdigställts de senaste två åren. 

Arkitekturpriset består av äran, en plakett och ett diplom till inblandade exploatörer, entreprenörer och arkitekter. Vinnaren utses av miljö- och byggnämnden. Priset delas ut vid miljö- och byggnämndens sammanträde i december 2021.

Du kan lämna ditt förslag under perioden 15 september –15 oktober 2021 via en e-tjänst.