Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förändrad rutin för rapportering om covid-19 på Gotland

Publicerad 2021-09-14 14:41
Från och med idag den 14 september 2021 kommer en veckorapport med statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland att ersätta tidigare dagliga lägesrapporter.

- Vi uppdaterar nu vår rapportering avseende pandemin genom att sammanställa lägesrapporten veckovis och även inkludera grafer för att tydligare kunna förmedla situationen med covid-19 och vaccinationsläget på Gotland, säger Maria Amér, smittskydd. 

Veckorapporterna kommer att publiceras måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan 14.30 - 15.00.

I samband med att veckorapporten publiceras kommer en nyhet att läggas ut på Region Gotlands webbplats gotland.se med kommentar av Region Gotlands smittskyddsläkare kring det aktuella läget på Gotland. 

Länk till aktuell sida med veckorapport om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages