Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Besöksförbudet hävs på Visby lasarett

Publicerad 2021-09-14 11:38
Sjukhusledningen har beslutat att besöksförbudet på Visby lasaretts vårdavdelningar upphör från och med idag, den 14 september 2021. Det samma gäller för heldygnsvården inom psykiatrin.

Det är viktigt att besökare tänker på att:

  • Inte besöka sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använda handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning