Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (10 september)

Publicerad 2021-09-10 14:31
Uppdateringarna av Folkhälsomyndighetens databas fortgår. På grund av det kan inte några siffror gällande antalet konstaterade fall med covid-19 från Gotland ges.

På Visby Lasarett vårdas 1 patient på grund av covid-19 i smittsamt fas på vårdavdelning.

 

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages