Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Landsbygdskalaset firar 10 år i helgen

Publicerad 2021-09-10 08:29
Imorgon lördag den 11 september firas Landsbygdskalaset arrangerat av föreningen GUBIS (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) vid Skags i Östergarn.
Det är mycket som ska firas på kalaset, bland annat att föreningen i år fyller 10 år. Region Gotland deltar på kalaset och vår regionala utvecklingsdirektör Stefan Persson ger en tillbakablick på GUBIS roll som utvecklingsaktör de senaste 10 åren. 
 
- GUBIS är en viktig samverkanspartner till Region Gotland när det gäller landsbygdsutveckling. GUBIS samlar öns 12 utvecklingsbolag som driver lokal utveckling i sina bygder. Region Gotland och GUBIS har stärkt sitt samarbete under det senaste året genom Lokalt utvecklingsbidrag, där GUBIS hjälpt Region Gotland att fördela 1 miljon kronor till utvecklingsinsatser över hela ön. Region Gotland gratulerar på 10 års dagen och ser fram emot fortsatt god samverkan,  säger Eva Nypelius, regionstyrelsen ordförande (C).