Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (9 september)

Publicerad 2021-09-09 14:50
Arbetet med att slutföra migrationen till nytt datasystem pågår fortfarande vid Folkhälsomyndigheten. På grund av detta kan ingen rapport om antal konstaterade fall med covid-19 ges.

På lasarettet vårdas just nu en patient med covid-19 i smittsam fas på vårdavdelning. Ingen covidpatient vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Många förkylda

Det är just nu många förkylda i samhället och därmed en hög efterfrågan på provtagning för covid-19. Andelen positiva för covid-19 är cirka två procent, det vill säga många är sjuka i andra vanliga förkylningsvirus. Men det är viktigt att alla fortsätter att stanna hemma vid sjukdom och ta prov när man har symptom som kan vara covid-19. På så sätt kan vi fortsätta att identifiera fall av covid-19, smittspåra och minimera smittspridningen i samhället.

Snabbtest

Det finns även snabbtest i form av självtest där man tar provet och läser av svaret själv. Sådana självtest används ibland vid screening på vissa arbetsplatser, men inte vid symtom på covid-19. Om ett självtest visar positivt för covid-19 behöver man isolera sig och boka ett PCR-test så snart som möjligt för att bekräfta diagnosen.
På Region Gotlands hemsida finns information om hur man bokar prov för covid-19.

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages