Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

IT-stöd, självhjälp för iPad och nämndshandlingar

Här kan du som förtroendevald hitta information och självhjälp som kan underlätta i ditt arbete med digital möteshantering.

Som förtroendevald får du under uppdragsperioden låna en iPad som teknisk utrustning. Ipaden används främst som stöd vid möteshantering samt för att läsa e-post. 

Programuppdatering: Under inställningar finns en cirkel med en etta om det kommit en ny programuppdatering. Ha för vana att regelbundet uppdatera din iPads IOS programvara. 

Apple-ID: Du behöver inte ha något Apple-ID för att utföra ditt förtroendeuppdrag. Privat Apple-ID och installation av appar tillåts. Eventuella kostnader står förtroendevald för. Minnesutrymme i iPad måste i första hand finnas för uppdraget som förtroendevald.

IPad är okontaktbar/ingen reaktion: Är den laddad? Laddare i original måste alltid användas vid laddning. Ladda iPad en stund och tryck därefter samtidigt på hemknapp och on/off-knapp. IPad startar då om.

IPad laddar ur snabbt, behöver laddas ofta: 

  • Har laddare i original använts? Om inte byt till denna.
  • Har du många appar installerade på din iPad? Appar drar mycket batteri. Du kan behöva radera appar som används i privat regi för att frigöra minnesutrymme. 
  • Har du många appar öppna samtidigt? Ta för vana att stänga öppna appar. Detta görs genom att klicka snabbt två gånger på din iPads hemknapp. Då visas vilka appar som är öppna. Stäng apparna genom att på skärmen dra med fingret uppåt vid varje öppen app.

Kommer du inte in i din iPad?: Ipaden är igång men du kommer inte in. Du behöver skriva din lösenkod, vanligen 6 siffror. Har du skrivit fel lösenkod ett antal gånger blir iPad låst. Upprepa försöket efter en stund. Om detta inte hjälper eller om du glömt din lösenkod kontakta Servicedesk för ytterligare hjälp (tele 0498-26999).

Förlust och skada på din iPad: Kontakta din nämndsekreterare. Varje förlust eller skada föregås utav en utredning.

Meetings plus är en app för möteshandlingar. Inloggningsuppgifter fick du i samband med att du tog tog emot din iPad.

Läsa handlingar: För att läsa nya möteshandlingar i Meetings plus måste du vara uppkopplad på Wi-Fi. Det går också att läsa handlingar utan Wi-Fi om du först laddat ner handlingarna lokalt. Gör för vana inför ditt möte att alltid ladda ned handlingarna lokalt.

Problem med Meetings plus:

  • Prova att stänga av din iPad och starta den igen. 
  • Meetings plus är beroende av att du regelbundet uppgraderar iPads IOS. Uppdatera därför IOS när du ser att ny programuppdatering finns tillgänglig. 
  • Inloggningsuppgifter är ditt användar-id (abcd01) och eget lösenord till Meetings plus.
  • Om inget av ovanstående fungerar. Kontakta din nämndsekreterare.

Inom Region Gotlands lokaler finns Wi-Fi "Region Gotland Internet" tillgängligt. Anslut via iPad inställningar/Wi-Fi/Region Gotland Internet. Logga in med användar-id till ditt IT-konto och lösenord.

Om du nyligen bytt lösenord behöver du logga in på nytt med det nya lösenordet för åtkomst till "Region Gotland Internet" Wi-Fi. Görs via iPads inställningar/Wi-Fi/Välj glöm det här nätverket/Välj sedan "Region Gotland Internet". Ange ditt användar-id till ditt IT-konto (t ex abcd01) samt det nya lösenordet.

Wi-Fi fungerar inte på min Ipad: Är Wi-Fi påslaget på din Ipad? Kolla under inställningar att Wi-Fi att lyser grön. Vilka Wi-Fi nät har du att välja mellan? Befinner du i Region Gotlands lokaler väljer du "Region Gotland Internet". Logga in med användar-id till ditt IT-konto och lösenord. 

Wi-Fi hemmanätverk. Inloggning på ett hemmanätverk hanteras på egen hand. Se instruktion/manual för ditt hemmanätverk.

Felmeddelande "Kan ej logga in på Exchange mail": Lösenordet till ditt IT-konto med tillhörande e-postadress behöver bytas. Lösenordet till ditt IT-konto måste bytas minst en gång per år. Ett e-postmeddelande skickas till dig när det är dags att byta lösenordet. 

Byt lösenord till IT-konto: Öppna din webbläsare (helst via dator). Logga in på lösenordsportalen (password.gotland.se) och skapa ett nytt lösenord.  Uppdatera din profil med information om alternativ e-post och mobilnummer för att få möjlighet att få ett nytt tillfälligt lösenord utsänt. Om lösenordsbytet inte fungerar, kontakta Servicedesk tele 0498-26999 för teknisk support.

Ange nytt lösenord till Exchange mail: När lösenordet är ändrat i lösenordsportalen så behöver du ange det nya lösenordet för Exchange mail i din iPad. Gå till inställningar i din iPad. Inställningar/E-post/Konton/välj förtroendevalds e-post. Ange det nya lösenordet under lösenord och tryck på klar.

Gamla mail saknas i inkorgen: Kontrollera inställning för e-post. I iPads grundinställning är e-postens inkorg en månad. För att ändra detta gå till inställningar/E-post/Mail-dagar att synka. Bocka i "ingen gräns".

IT-konto: Varje förtroendevald får ett IT-konto som inkluderar din e-postadress. Denna inloggning fungerar också till Wi-Fi "Region Gotland Internet". IT-kontot består av fyra bokstäver och två siffror t ex abcd01. Lösenordet till IT-kontot måste bytas minst en gång per år. Cirka två veckor innan lösenordet löper ut får du en påminnelse om detta via e-post.

Byt lösenord till IT-konto: Öppna din webbläsare (helst via dator). Logga in på lösenordsportalen (password.gotland.se) och skapa ett nytt lösenord.  Uppdatera din profil med information om alternativ e-post och mobilnummer för att få möjlighet att få ett nytt tillfälligt lösenord utsänt. Om lösenordsbytet inte fungerar, kontakta Servicedesk tele 0498-26999 för teknisk support.

Förtroendevald ges tillgång till CaneaOne via app i iPad. Där finns bl a information, styrande dokument och rutiner som är av värde för uppdraget som förtroendevald. 

Problem vid inloggning: Om inte inloggningen fungerar med automatik, kontakta Servicedesk tele 0498-26999 för att få ett nytt lösenord. 

Kan inte läsa dokument: Kontakta din nämndsekreterare.

En anvisning för dig som förtroendevald i Region Gotland är framtagen i syfte att informera om vilka praktiska förutsättningar som gäller för uppdraget. Anvisningen beskriver främst förutsättningar för en digital möteshantering samt informerar om andra villkor som kan vara bra att förhålla sig till. Anvisningen är åtkomlig för förtroendevalda i Docpoint via appen CaneaOne i iPad.

E-tjänster: Region Gotland har e-tjänster när förtroendevald ska lämna sitt uppdrag och när nominering till ny förtroendevald ska ske. 

E-tjänst Politiskt förtroendevald – avsägelse av uppdrag

E-tjänst Politiskt förtroendevald – nominering till nytt uppdrag

E-signering: Från och med september 2021 inför Region Gotland e-underskrift i de politiska organens protokoll. 

Instruktion e-signering förtroendevalda