Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny systemversion av SmiNet öppnar den 6 september

Efter flera års arbete lanseras en ny systemversion av SmiNet den 6 september 2021, klockan 8.00. Den stora förändringen är att klinisk smittskyddsanmälan nu sker genom inloggning med SITHS e-legitimation i första hand. Det är en inloggningsmetod med hög säkerhet.
Det kommer också att finnas en möjlighet att logga in med så kallade gruppkonton som inte kräver SITHS. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skriva ut och skicka in pappersanmälningar.

Du som har SITHS-kort

Den 6 september loggar du in i den nya versionen av SmiNet med ditt SITHS-kort och din pinkod. Du behöver då inget annat lösenord för att kunna göra klinisk smittskyddsanmälan.

Instruktioner (dokument)

Här loggar du in på SmiNet från den 6 september 2021

Kontaktpersoner Smittskyddsenheten Gotland

 1. Susanna Gustafsson 
  0498-26 86 75 
  susanne.gustafsson@gotland.se
 2. Maria Amér 0498-26 82 49
  maria.amer@gotland.se
 3. Imke Edsbagge
  0498-26 80 47
  imke.esbagge@gotland.se