Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flicka vid dator

Grattis Pernilla som nominerats till Guldäpplet 2021

Publicerad 2021-09-02 15:43
Nu är det officiellt vilka som nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det handlar om ett drygt hundratal lärare från hela landet. En av dem är Pernilla Mattsson, svensklärare i årskurs 7–9 tillika IT-pedagog på Solbergaskolan.

Pernilla har nominerats utifrån motiveringen att hon alltid ser möjligheter med att förnya lärandet via digitala stöd. I motiveringen nämns även att hon under den pågående coronapandemin har lärt både sig själv och andra hur man på bästa sätt kan arbeta via digitala plattformar med eleverna, under det att skolan hade distansundervisning. 

Nämnas kan att Pernilla även är förstelärare i Region Gotland och leder arbetet med STL – skriva sig till lärande. 

- Det är glädjande att ha nominerats även om ambitionen inte är att synas, utan bedriva skolutveckling och kunna göra skillnad ner på elevnivå. Nomineringen delar jag med den rektor som har mod att leda förändring, den kollega som håller i och analyserar sin undervisning långt efter avslutat utbildningsår och den enskilda elev som därmed ges förutsättningar att växa, säger Pernilla Mattsson.

Du kan följa Pernillas pedagogiska reflektioner kring undervisning och lärande via hennes Instagramkonto @pernillapedagog

Den 28 september presenteras juryn de tre slutliga finalisterna som får Guldäpplet. Prisutdelningen sker i samband med firandet av Guldäpplets 20-årsjubileum i Stockholm den 28 oktober.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som delats ut årligen sedan år 2002 till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Läs mer om Guldäpplet