Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons den 28 augusti

Publicerad 2021-08-28 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna den 28 augusti.
Lördagen den 28 augusti 2021 publiceras en samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland.