Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrade restriktioner för skoltaxi

Publicerad 2021-08-24 11:15
Smittskydd Gotland har beslutat att från och med nu ska skoltaxi inte samplaneras med andra restyper. Detta gäller till och med den sista september och sedan kommer nytt beslut.

Vi rekommenderar att alla resenärer använder munskydd under transporten.