Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 23 augusti

Vecka 33 har 4 015 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 785 var dos 1 och resterande 3 230 dos 2. Totalt har nu 80 287 vaccinationer genomförts, cirka 46 200 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 35 000 är färdigvaccinerade.

I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 5 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har drygt 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner.

Närmare 32 900 färdigvaccinerade vuxna

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu cirka 42 300 personer som har fått minst en dos och cirka 32 900 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 86 respektive 67 procent.

Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 93 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har omkring 83 procent fått minst en dos och 55,5 procent är färdigvaccinerade.

I åldersgruppen 18-29 år har hittills nästan 70 procent vaccinerat sig, om också inbokade vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 73 procent.

Täckningsgrad bland ungdomar

Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 63 procent vaccinerats. Inklusive bokade personer ligger täckningsgraden på 67 procent. Sedan föregående vecka har täckningsgraden inklusive bokade alltså ökat med 8 procentenheter. Den ungdom eller vårdnadshavare som önskar boka tid ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00. Mer information om vaccination av ungdomar finns på vår hemsida: Frågor och svar om vaccination - Region Gotland

Gotland har relativt sett hög täckningsgrad. Vid Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering var det endast två regioner i Sverige som hade högre täckningsgrad än Gotland vad gäller minst en dos covidvaccin. Samtidigt har vi fortfarande cirka 6 400 personer över 18 år på Gotland som ännu inte har vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination. Därför vill vi uppmuntra de som ännu inte har bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig att ta vara på den möjlighet som den här mer storskaliga vaccinationsinsatsen innebär.

Tillsammans skyddar vi varandra

För att minska smittspridningen, få bukt med pandemin och avlasta sjukvården är varje vaccination viktig. Vaccinationen ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men vaccinationen skyddar också andra från smitta. Vi har personer med nedsatt immunförsvar som inte får fullgod effekt av vaccinet. Vi har också personer som på grund av bakomliggande sjukdom inte kan vaccinera sig. För deras skull är det angeläget att så många som möjligt av dem som kan vaccinera sig gör det.