Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppettider

Måndag - torsdag 07.30-15.30 
Fredag 07.30-15.00

Obs: endast ingång vid huvudentrén