Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu finns det tre olika slags covidbevis för resor

Syftet med EU:s covidbevis är att underlätta för resor. Det finns det tre olika slags covidbevis varav det senaste nyligen infördes av e-­Hälsomyndigheten, tillfrisknandebevis.

Covidbevis visar att du antingen har fått vaccin mot covid-19, har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Det finns tre varianter av covidbevis, dessa kallas vaccinationsbevis, testbevis och det senaste tillkomna: Tillfrisknandebevis.

  • Tillfrisknandebevis gäller bara den som har testats positiv för covid-19 (med PCR-test) och testet ska då ska ha utförts av hälso- och sjukvårdpersonal inom vården.

Mer detaljerad information finns på e-Hälsomyndighetens hemsida.

Det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till och vad som gäller då du kommer hem igen.

Här reder vi kortfattat ut begreppen om covidbevis.

Tre olika slags covidbevis

1. Vaccinationsbevis

Om du är vaccinerad mot covid-19 kan du få ett covidbevis på vaccination för att resa. Det tar högst sju dagar efter vaccinering innan du kan hämta ut ditt vaccinationsbevis.

Olika länder kan ha olika vaccinationskriterier. Du ansvarar själv för att undersöka vad som krävs på ditt resmål. Här finns information om vad som gäller i respektive land. Det är viktigt att vet att kriterierna och bestämmelserna snabbt kan ändras utifrån den då rådande lägesbilden.

2. Testbevis

Om du inte är vaccinerad mot covid-19 men behöver ett covidbevis för en resa kan du testa dig för covid-19, enligt de kriterier som e-­Hälsomyndigheten har satt. Det finns regler för hur testet ska utföras, av vem som får utföra det och när det ska ha varit utfört.

Information hittar du finns på e-­Hälsomyndighetens hemsida.

3. Tillfrisknandebevis

För att få ett tillfrisknandebevis krävs att båda dessa kriterier är uppfyllda:

  1. Du har haft covid-19 och testats positivt i ett så kallat PCR-test.
  2. PCR-testet måste ha tagits av hälso- och sjukvårdspersonal. Det betyder att du som tagit prov för covid-19 via egenprovtagningen, där du själv har utfört provtagningen, INTE är behörig för att få tillfrisknandebevis.

Så här gör du för att få ett tillfrisknandebevis på Gotland (länk, 1177 Vårdguiden)