Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (26 juli)

Publicerad 2021-07-26 14:27
Dagens rapport visar att 26 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland under vecka 29 och ett nytt diagnostiserat fall sedan förra rapporten fredagen den 23 juli. Gotland har nu totalt 4055 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient i behov av eftervård på grund av covid-19 på vårdavdelning.

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 26 juli

Vecka 29 har 2 736 vaccinationer genomförts, varav 610 var dos 1 och resterande 2 126 dos 2. Totalt har nu 67 980 vaccinationer genomförts, cirka 40 800 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 000 är färdigvaccinerade.

I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Dessa utomlänsvaccinationer uppgår till cirka 7 procent.