Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 26 juli

Vecka 29 har 2 736 vaccinationer genomförts, varav 610 var dos 1 och resterande 2 126 dos 2. Totalt har nu 67 980 vaccinationer genomförts, cirka 40 800 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 28 000 är färdigvaccinerade.

I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Dessa utomlänsvaccinationer uppgår till cirka 7 procent.

Över hälften av Gotlands vuxna befolkning är färdigvaccinerade

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu cirka 38 400 personer som har fått minst en dos och närmare 26 300 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar en täckningsgrad på 78 respektive 53 procent. Över hälften av Gotlands vuxna befolkning är därmed färdigvaccinerade.

Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har närmare 72 procent fått minst en dos, om också personer som bokat sig för vaccination inkluderas hamnar täckningsgraden på 80 procent. Det här betyder att Region Gotland nu har nått överenskommelsens vaccinmål. Den som vill veta mer om överenskommelsen kan läsa här:

Överenskommelse vaccinering mellan staten och SKR

I gruppen 18-29 år har drygt 63 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination och jämfört med föregående vecka är det en ökning med 5 procentenheter.

Region Västmanland donerar 550 doser till Region Gotland

Samtidigt som andra regioner har lägre bokningstryck är Region Gotland i det närmaste fullbokade de kommande veckorna. Bristen på vaccin vållar dock bekymmer då det inte finns tillräckligt med doser för att ge dos 2 till personer som tagit dos 1 på fastlandet. Nu har Region Västmanland beslutat att donera 550 doser till Region Gotland.

Med dessa doser kommer vi att kunna ge betydligt fler fristående doser än vad som tidigare har varit möjligt. Doserna ska enligt plan levereras till Gotland i slutet på vecka 30, och vaccination kan ske under vecka 31. Doserna kommer att finnas tillgängliga för bokning från och med tisdag vecka 30. Den som behöver en fristående dos 2 bokar på telefon 0498-26 98 00 via särskilt knappval.

Vaccinationsbokningen öppnar för personer födda 2005 och tidigare

Personer födda 2005 och tidigare är nu inkluderade i överenskommelsen mellan staten och SKR, och på Gotland handlar det om 1 500 ungdomar. I dagsläget är det endast Pfizer BioNTechs vaccin som är godkänt för personer under 18 år.

Tack vare den ”sjunde dosen”, det vill säga den extrados som sjuksköterskorna allt oftare lyckas dra ur Pfizer BioNTechs vial, kommer gotländska ungdomar att kunna få en första dos under vecka 32 och 33. Första dosen ges på någon av Gotlands tillfälliga vaccinationsmottagningar eller på Hemse vårdcentral. De ungdomar som går i gymnasiet kommer sedan att kunna ta dos 2 på skolan. Vaccinationsbokningen öppnar nu på torsdag den 29 juli.

Vaccination bokas via telefon. Främsta skälet till att bokning görs via telefon är att vi vid bokningstillfället behöver få information om var ungdomen vill ta sin dos 2. Alltid öppet-appen klarar inte av att boka två tider på två olika ställen. Dessutom är det inte alla minderåriga som har tillgång till godkänd e-legitimation, vilket är en förutsättning för att kunna boka tid via Alltid öppet-appen. Via telefon är det möjligt för vårdnadshavare att boka åt en ungdom.

För att det inte ska bli orättvist får alla ungdomar boka via telefon. Denna vecka, vecka 30, kommer berörda ungdomar också få ett brev hem med mer information.

Läs mer om bokning av vaccination mot covid-19 för ungdomar födda 2005 och tidigare:

Bokning av vaccination mot covid-19

Vänta inte med att vaccinera dig

– Vi vill uppmana de som har för avsikt att vaccinera sig mot covid-19 att snarast boka tid, den storskaliga vaccinationsinsats som nu bedrivs kommer att fasas ut under hösten, säger vaccinsamordnare Christine Senter.