Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (22 juli)

Publicerad 2021-07-22 14:30
Dagens rapport visar att fem nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4043 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
På Visby lasarett vårdas just nu en patient i smittsam fas och en patient på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19, båda på vårdavdelning