Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (21 juli)

Publicerad 2021-07-21 14:45
Dagens rapport visar att två nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har då totalt 4038 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
På Visby lasarett vårdas fortsatt en patient på vårdavdelning på grund av behov av eftervård efter genomgången covid-19.