Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland har nått ännu ett vaccinmål

Publicerad 2021-07-20 09:45
Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Målsättningen är att skyndsamt uppnå så hög täckningsgrad som möjligt. Idag nådde Gotland ett av statens vaccinmål, nästan två månader före utsatt tid.
I en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns två nationella vaccinmål. Det första handlar om personer 65 år och äldre, där målsättningen är att regionerna ska lyckas få en täckningsgrad på minst 80 procent. Det målet har såväl Gotland som övriga regioner redan nått. 
 
Det andra målet rör personer 18-64 år, och innebär att regionerna ska få en täckningsgrad på minst 70 procent senast 19 september. På Gotland uppnås målet redan idag, då 70,44 procent kommer att ha fått åtminstone sin dos 1 innan dagen är slut. 
 
- Varje dag gör alla inblandade en fantastisk insats för att vi ska kunna vaccinera i samma takt som vi får vaccin. Att vi på Gotland nu nått ännu ett av statens mål, är så positivt för att spridningen av sjukdomen ska minska i hela samhället, även om vi inte är färdiga än, säger vaccinsamordnare Christine Senter.
 
Just nu pågår vaccineringen av yngre åldersgrupper. I åldersgruppen 18-29 år har drygt 58 procent vaccinerats sig eller bokat tid för vaccination.
 
Regionen uppmanar alla som vill vaccinera sig att snarast boka sig eftersom tiderna går åt fort och den storskaliga vaccinationsinsatsen kommer att fasas ut under hösten.