Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (19 juli)

Publicerad 2021-07-19 14:30
Dagens rapport visar att tio nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland under vecka 28 och tre nya diagnostiserade fall sedan förra rapporten fredagen den 16 juli.

Under vecka 28 fanns en felaktig rapportering av antal konstaterade fall av covid-19, varav den totala siffran för antal bekräftade fall på Gotland sedan testningen startade förra våren är 4030

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på vårdavdelning på grund av behov av eftervård.

 

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 19 juli

Under vecka 28 har 3 058 vaccinationer genomförts på Gotland. 1 315 var dos 1 och resterande 1 743 dos 2. Totalt har nu 65 245 vaccinationer genomförts, cirka 40 100 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 25 900 är färdigvaccinerade.

Läs hela Lägesbilden för vaccination   

 

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages