Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 19 juli

Under vecka 28 har 3058 vaccinationer genomförts på Gotland. 1315 var dos 1 och resterande 1743 dos 2. Totalt har nu 65245 vaccinationer genomförts, cirka 40100 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 25900 är färdigvaccinerade.

I dessa siffror ingår utomlänsvaccinationer. Drygt 10 procent av den gångna veckans vaccinationer har varit så kallade utomlänsvaccinationer, vaccinationer av personer hemmahörande i andra regioner.

Region Gotland har åter igen framfört behovet till Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) av en högre vaccintilldelning, men i nuläget finns inget beslut om omfördelning.

Med anledning av det behöver Region Gotland fortsätta att prioritera. I första hand prioriteras att ge full vaccination, alltså bokning av dos 1 och dos 2.

I mån av tillgång på vaccin erbjuds fristående doser. För närvarande, när vi är fullbokade, är det endast strö-tider som kan bokas som fristående doser. Det vill säga de tider som uppkommer vid eventuella av- och ombokningar. Fristående doser bokas via särskilt knappval i telefonbokningen och följer prioriteringsordningens åldersstruktur, det betyder att det just nu är personer födda 1966 eller tidigare som är behöriga att boka en fristående dos. Mer om detta förfarande går att läsa här:

https://gotland.se/111538

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu närmare 37800 personer som har fått minst en dos, drygt 24200 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 77 respektive 49 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har nästan 70 procent fått minst en dos, om också personer som bokat sig för vaccination inkluderas, hamnar täckningsgraden på 79 procent.

I åldersgruppen 18-29 år har drygt 58 procent vaccinerat sig eller bokat tid för vaccination. Personer i den här åldersgruppen tycks ta något längre tid på sig att boka in sig men bokningar fortsätter att komma in. Vi vill uppmana de som har för avsikt att vaccinera sig mot covid-19 att snarast boka tid, den storskaliga vaccinationsinsats som nu bedrivs kommer att fasas ut under hösten.

I övrigt pågår förberedelser inför vaccination av personer 16-17 år som nu är inkluderade i överenskommelsen mellan staten och SKR. Folkhälsomyndigheten har gett regionerna tillåtelse att påbörja vaccinationsinsatsen från vecka 31-32. När Gotland kan påbörja vaccination av ungdomar beror på tillgång på vaccin.