Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (13 juli)

Publicerad 2021-07-13 14:43
Dagens rapport visar att fyra nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan den senaste rapporten i går. Gotland har då totalt 4024 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu på vårdavdelning en patient i behov av eftervård  på grund av covid-19.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages