Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om du inte ser din vaccinationstid för dos 2 i appen Alltid Öppet

På grund av det höga trycket i vaccinationsbokningen via appen Alltid Öppet, har en fördröjning uppstått i överföringen mellan Region Gotlands journalsystem och appen. Det innebär att vissa personer inte ser sin inbokade vaccinationstid för dos 2.

Om du har bokat din vaccinationstid via appen Alltid Öppet, bokas din tid för dos 2 in efter ditt första vaccinationstillfälle. Det kan ta upp till två veckor från det att du fått din första dos vaccin, till dess att du kan se tiden för dos 2 i appen.

På grund av fördröjningen har i vissa fall tiden för dos 2 inte blivit synlig, vilket innebär att enskilda personer inte fått information om när det är dags för dos 2.

Säkerställer att tiden för dos 2 syns i appen

Region Gotland har nu upprättat en manuell rutin, som innebär att vi kontrollerar bokningarna och säkerställer att information om tid för dos 2 skickas till Alltid Öppet och därmed blir synlig för den som bokat sin vaccination via appen.

Du kan vara trygg i att själva bokningen av din dos 2 finns i vårt journalsystem. Det är endast informationen om tidpunkt för vaccinationen som inte är synlig i appen. Detta åtgärdas nu genom att manuellt säkerställa att informationen skickas till Alltid Öppet. Din andra vaccinationsdos ges sju veckor efter första vaccinationstillfället.

I enstaka fall kan fördröjningen fortsatt hindra överföringen av information om din bokade tid för dos 2. Om det har gått mer än två veckor från det att du fick din första vaccinationsdos och du ännu inte ser din tid för dos 2 i Alltid Öppet, behöver du ringa vaccinationsbokningen. Du når den på 0498-26 98 00. I samband med att vi släpper på nya årskullar i bokningen, kan det stundtals vara svårt att komma fram på telefon. Prova då att ringa nästkommande vardag.